Φόρμα αναζήτησης

Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκινά την εκπόνηση του τοπικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας και ζητά από τους κατοίκους της πόλης να πάρουν μέρος στη διαβούλευση συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. 

διαβάστε περισσότερα

Με στόχο να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με ενότητες που συνδέονται με το τοπικό αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής σκοπεύει να διοργανώσει Κύκλους Εκπαίδευσης και Διαλόγου, σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούν οι ραγδαίες μεταβολές της εποχής μας.

διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97.

4. Την 140/27-07-2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ερεύνα έληξε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εκπονεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Βασικός σκοπός αυτού του σχεδίου είναι ο προγραμματισμός της χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης, ώστε να προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση, που είναι η λιγότερο ρυπογόνος μορφή ιδιωτικής μετακίνησης. 

διαβάστε περισσότερα

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς είναι και αυτό το καλοκαίρι οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, έχουν καταρτίσει πλήρες σχέδιο δράσης, το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή τις περιόδους με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς. Το εν λόγω πλάνο περιλαμβάνει, μέσα στα άλλα, και την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων σε συγκεκριμένους δρόμους της πόλης, ανάλογα με τον ημερήσιο χαρακτηρισμό της κατηγορίας επικινδυνότητας.

διαβάστε περισσότερα

Με την υπ’ αριθμ. 27/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. 9ΠΥΗΩΡ3-ΡΡ5) εγκρίθηκε η «Επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 5999/2009 και 11623/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 454ζ) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Παπανούτσου και Άνθ. Γαζή στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος», η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ.

διαβάστε περισσότερα

Με την υπ’ αριθμ. 28/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. ΩΣΙΧΩΡ3-ΕΛ2) εγκρίθηκε η «Επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 11985/2010 και 7725/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πλατείας παιδικής χαράς και κοινωφελούς χώρου πολιτιστικού κέντρου (Ο.Τ. Γ493 Γ494 και Γ495) φερόμενων ιδιοκτησιών, μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής στην περιοχή Ηπειρώτικα», η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ.

διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να κάνουμε τις συγκοινωνίες στην Αττική, ανάμεσά τους και η Δημοτική μας Συγκοινωνία, καλύτερες; Η γνώμη μας μετράει!

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής είναι συνεργάτης στο ευρωπαϊκό έργο  IP4MaaS Project, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της υιοθέτησης των προγραμμάτων Mobility as a Service (MaaS) αναλύοντας και δοκιμάζοντας τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Shift2Rail.

διαβάστε περισσότερα

Μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης και της ανάπτυξης της τοπικής του αγοράς κάνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας διεξάγουν έρευνα με τη μορφή ερωτηματολογίων προκειμένου να αποτυπωθούν τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς της πόλης, στοιχεία που θα γίνουν εργαλείο στα χέρια του Δήμου, κυρίως όμως των επαγγελματιών για τις επόμενες κινήσεις τους στο κομμάτι της βελτίωσης της εμπορικότητας στο Ηράκλειο.

διαβάστε περισσότερα

Η Αντιπεριφέρεια Βόρειου Τομέα Αθηνών οργανώνει Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το άνοιγμα καταστημάτων πώλησης ευπαθών προϊόντων που εδρεύουν στους δήμους των ορίων τις Κυριακές καθόλη τη διάρκεια του έτους.

Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

διαβάστε περισσότερα