Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι λειτουργεί στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, ανελλιπώς, από το 1999 παρέχοντας υποστήριξη σε ηλικιωμένους πολίτες που δυσκολεύονται να αυτοεξυπηρετηθούν, με χαμηλό εισόδημα. Μία Κοινωνική Λειτουργός, μια Νοσηλεύτρια και μια Οικιακή Βοηθός, επισκέπτονται στο σπίτι τους δικαιούχους παρέχοντας βοήθεια σε ό,τι χρειάζεται. Ο Δήμος εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος περίπου 45 άτομα. Τα αιτήματα κατατίθενται από τα ΚΑΠΗ, την Κοινωνικής Υπηρεσίας ή στην έδρα του ΟΠΑΚΜ, Βορείου Ηπείρου 41 (το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου που έχει την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος).