Πρόγραμμα βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής υλικής βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής έχουν όσοι Ηρακλειώτες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

δ) Δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων για την ένταξη-συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως οικογένειες, είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στόχος είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε περισσότερα από τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, κ.α.

Και δεύτερη δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή

Διευρύνοντας το δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας που στηρίζει τους κατοίκους του Ηρακλείου Αττικής, αλλά και των γύρω περιοχών, επικουρικά στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ηρακλείου Αττικής λειτουργεί και το Κοινωνικό Παντοπωλείο «Αποστολή Αγάπης», μια υπηρεσία του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή» και της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας & Φιλαδελφείας, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο.

Στόχος και αυτής της δομής είναι η ενίσχυση περισσότερων οικονομικά αδύναμων συνανθρώπων μας, με την τακτική δωρεάν παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, σε δικαιούχους, επιπλέον εκείνων που έχει υπό την φροντίδα του το αντίστοιχο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.