Φόρμα αναζήτησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Πρόγραμμα βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Την δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα παροχής υλικής βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής έχουν όσοι Ηρακλειώτες ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

α) Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

β) Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

γ) Πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο

δ) Δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.

Βασικό κριτήριο επιλογής των ωφελούμενων για την ένταξη-συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως οικογένειες, είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας, η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στόχος είναι η υποστήριξη ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση, σε περισσότερα από τετρακόσια (400) ωφελούμενα νοικοκυριά του Δήμου, δωρεάν τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη βασικής υλικής συνδρομής, κ.α.

Νέες αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι Ηρακλείου μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (Παπαϊωάννου 15-17), Δευτέρα με Παρασκευή 8.00 – 14.00.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
  • Αντίγραφο Φορολογικής  Δήλωσης, Ε1
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2021
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  • Βεβαίωση Ανεργίας
  • Απόφαση από ΚΕΠΑ  (σε περίπτωση αναπηρίας)
  • Δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη Κοινωνική Δομή (Συσσίτιο κλπ.) η οποία συμπληρώνεται επάνω στο έγγραφο της αίτησης. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2102718952. Email koinwnikopantopwleio.iraklio@gmail.com

ONLINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΔΩ