# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 13 Δεκ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμό της υπηρεσίας "Πρόγραμμα για την προστασία των αδέσποτων ζώων".

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.19 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 27ΔΠ_ 2019.pdf (986.15 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (100.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (229.5 KB)
2 10 Δεκ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των θεσμικών οργάνων του Δήμου

PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2019.pdf (191.48 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (120.71 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (50.5 KB)
3 28 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διοργάνωση εκδηλώσεων Καρναβαλιού 2020

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.24 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (1.16 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (228 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (90.5 KB)
4 26 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή  στη Xριστουγεννιάτικη αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας

 

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ χριστουγεννα ΑΓΟΡΑ 2019.doc (51 KB)
5 22 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οδοποιίας, συντήρησης εγκαταστάσεων και δικτυών για το ειδικό συνεργείο»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (104.35 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf (1.07 MB), PDF icon Λήψη 19ΤΥ-2019.pdf (922.3 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (68.36 KB)
6 14 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ"

Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (228 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (430.93 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.04 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (84.5 KB)
7 06 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρχείο Λήψη Προκήρυξη ασκούμενων Νοέμβρίου.docx (27.86 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (4).docx (15.24 KB)
8 24 Οκτ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.doc (56 KB)
9 21 Οκτ 2019 Αποτελέσματα διαγωνισμού προσλήψεων ΣΟΧ2/2019

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ2/2019 για τις ανάγκες των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών

PDF icon Λήψη ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤ. ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΨΦΧ7ΟΚ5Ι-3ΘΕ.pdf (307.24 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.pdf (104.47 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚ ΚΑΤΑΤ. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ.7ΖΚΥΟΚ5Ι-ΔΣΥ.pdf (752.62 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΩΘ6ΖΟΚ5Ι-ΦΝΖ.pdf (124.31 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΨΕΝΦΟΚ5Ι-Γ5Ε.pdf (109.91 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝ. ΕΠΙΤΥΧ. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΕΙ1ΟΚ5Ι-54Γ.pdf (123.27 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚ ΑΠΟΡ. ΔΕ ΒΡΕΦ Ψ3ΥΛΟΚ5Ι-9Χ1.pdf (97.58 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ω3ΦΓΟΚ5Ι-2ΑΚ.pdf (94.9 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΩΛΖΟΚ5Ι-ΠΓ5.pdf (95.2 KB)
10 15 Οκτ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών

Microsoft Office document icon Λήψη χημικη τουαλετα 2019.doc (86 KB), Αρχείο Λήψη ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΛΕΤΩΝ 2019 μελετη.docx (53.95 KB)