Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 04 Ιουν 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στη διεξαγωγή διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΣΤ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ 2, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»

PDF icon Λήψη 24PROC014869874.pdf (321.87 KB)
2 30 Μάιος 2024 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

PDF icon Λήψη 24PROC014849118.pdf (441.13 KB)
3 04 Απρ 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια φρέσκου Γάλακτος» για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων του ∆ήμου Ηρακλείου Αττικής, διάρκειας δύο (2) ετών

PDF icon Λήψη 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑ.pdf (1.69 MB), PDF icon Λήψη 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΑΛΑ - SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (917.36 KB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΑΛΑ - SIGN ΜΕ ΑΔΑ.pdf (263.81 KB)
4 20 Μαρ 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη Nomiki_00001.pdf (141.08 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.docx (13.3 KB)
5 06 Φεβ 2024 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου εκ μέρους του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

PDF icon Λήψη doc01705620240206111041.pdf (336.13 KB)
6 29 Ιαν 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf (316.17 KB)
7 24 Ιαν 2024 Περίληψη δικόγραφου

Αίτηση άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 4182/2013

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ (δευτερη).pdf (81.36 KB)
8 16 Ιαν 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

PDF icon Λήψη doc01689220240116120422.pdf (1.19 MB)
9 11 Δεκ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών - Ανατολικής Αττικής

PDF icon Λήψη doc01661320231211125310.pdf (309.53 KB)
10 05 Δεκ 2023 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2023 Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 6Τ2ΡΟΚ5Ι-ΜΛΡ.pdf (185.03 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 64ΤΔΟΚ5Ι-ΣΙΟ.pdf (97.64 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΨΧΧΠΟΚ5Ι-ΙΦ0.pdf (116.8 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - Ψ75ΩΟΚ5Ι-Σ1Φ.pdf (125.49 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΨΓΩΚΟΚ5Ι-ΓΩΜ.pdf (97.78 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΨΔΔΡΟΚ5Ι-ΧΩΜ.pdf (115.4 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - Ψ2Μ1ΟΚ5Ι-Μ05.pdf (143.04 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - Ψ7Ρ1ΟΚ5Ι-ΗΡΩ.pdf (98.24 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - ΨΕΞΘΟΚ5Ι-ΜΨ9.pdf (119.54 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ - ΨΣ3ΟΟΚ5Ι-75Ζ.pdf (129.68 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ - 9ΡΙ6ΟΚ5Ι-Υ02.pdf (115.18 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ. ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΩΝ - 6Γ8ΩΟΚ5Ι-ΑΛΙ.pdf (98.27 KB)