Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 20 Ιουν 2022 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων – χώρων πρασίνου στα Ο.Τ.Γ507,Γ508 και 262»

PDF icon Λήψη 61Ω6ΩΡ3-Φ27 περιληψη διακηρυξης.pdf (824.72 KB), PDF icon Λήψη 6ΚΠΨΩΡ3-ΚΝΥ- 115 o.e..pdf (229.52 KB), PDF icon Λήψη 22PROC010771917 ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤ.ΟΡΟΙ&ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf (1.78 MB), PDF icon Λήψη ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ sign .pdf (2.94 MB)
2 10 Ιουν 2022 Έγκριση συμμετοχής

Απόφαση έγκρισης συμμετοχης στην Εμποροπανήγυρη της Αγ. Τριάδας

PDF icon Λήψη ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.pdf (1.58 MB)
3 02 Ιουν 2022 Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη της Αγίας Τριάδας

Αρχείο Λήψη ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.docx (31.18 KB)
4 09 Μάιος 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην θρησκευτική εμποροπανήρυη της Αγίας Τριάδας

Αρχείο Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.docx (32.58 KB)
5 04 Μάιος 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΓΕΛ Ηρακλείου Αττικής - ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14/6/22 10.00ΠΜ

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ο ΛΥΚΕΙΟ.pdf (382.53 KB)
6 14 Μαρ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ"
 

PDF icon Λήψη 6895ΩΡ3-4ΗΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (825.85 KB), PDF icon Λήψη 17 ΑΠΟΦ.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6Ε96ΩΡ3-ΜΚΖ-.pdf (236.34 KB), PDF icon Λήψη 22PROC010179923 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΠΗ .pdf (3.01 MB), PDF icon Λήψη ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤ_ΑΜΟΙΒΗΣ SIGN.pdf (4.12 MB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α.α.187289.pdf (35.48 KB)
7 23 Φεβ 2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής.

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ.doc (43 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ..ΩΤΖΕ46ΜΟΚΤ-7Δ9.pdf (442.4 KB)
8 28 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και προμήθεια εορταστικού διάκοσμου, με διάρκεια τρία (3) έτη και με CPV31681410-0, 31680000-6
 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.2 MB)
9 28 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ. καθώς και γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ., για διάρκεια τριών (3) ετών 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ.pdf (2.26 MB)
10 24 Δεκ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ".

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.56 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (283.5 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΠ04_2021.pdf (1.49 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 97ΓΔΩΡ3-1ΔΤ.pdf (624.4 KB)