Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
1 06 Φεβ 2024 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός μίσθωσης ακινήτου εκ μέρους του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης

PDF icon Λήψη doc01705620240206111041.pdf (336.13 KB)
2 29 Ιαν 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf (316.17 KB)
3 24 Ιαν 2024 Περίληψη δικόγραφου

Αίτηση άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 4182/2013

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ (δευτερη).pdf (81.36 KB)
4 16 Ιαν 2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

PDF icon Λήψη doc01689220240116120422.pdf (1.19 MB)
5 11 Δεκ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών - Ανατολικής Αττικής

PDF icon Λήψη doc01661320231211125310.pdf (309.53 KB)
6 05 Δεκ 2023 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2023 Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 6Τ2ΡΟΚ5Ι-ΜΛΡ.pdf (185.03 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 64ΤΔΟΚ5Ι-ΣΙΟ.pdf (97.64 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΨΧΧΠΟΚ5Ι-ΙΦ0.pdf (116.8 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - Ψ75ΩΟΚ5Ι-Σ1Φ.pdf (125.49 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΨΓΩΚΟΚ5Ι-ΓΩΜ.pdf (97.78 KB), PDF icon Λήψη ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΨΔΔΡΟΚ5Ι-ΧΩΜ.pdf (115.4 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - Ψ2Μ1ΟΚ5Ι-Μ05.pdf (143.04 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - Ψ7Ρ1ΟΚ5Ι-ΗΡΩ.pdf (98.24 KB), PDF icon Λήψη ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ - ΨΕΞΘΟΚ5Ι-ΜΨ9.pdf (119.54 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ - ΨΣ3ΟΟΚ5Ι-75Ζ.pdf (129.68 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡ. ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ - 9ΡΙ6ΟΚ5Ι-Υ02.pdf (115.18 KB), PDF icon Λήψη ΥΕ ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤ. ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΩΝ - 6Γ8ΩΟΚ5Ι-ΑΛΙ.pdf (98.27 KB)
7 20 Νοε 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

PDF icon Λήψη img2274.pdf (221.49 KB), PDF icon Λήψη ktiriologiko_programma_3-10-2023 (1).pdf (2.37 MB), PDF icon Λήψη psiroi-noe_arhiki_diakiryxi_a (1).pdf (318.51 KB), PDF icon Λήψη shedio (1).pdf (826.98 KB)
8 16 Νοε 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού» στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής»

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.doc (195 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_.doc (788.5 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_SIGN ΜΕ ΑΔΑ.pdf (412.02 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ_SIGN ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1 MB), PDF icon Λήψη 1. 09ΤΥ_23 sign.pdf (1.04 MB), Αρχείο Λήψη 1. 09ΤΥ_23.docx (89.07 KB)
9 07 Νοε 2023 Απόφαση - αποτελέσματα πρόσκλησης

Απόφαση έγκρισης  συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη του Αγίου Νεκταρίου 2023

PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 2023.pdf (152.21 KB)
10 26 Οκτ 2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.24 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - 6ΞΝΦΩΡ3-ΙΕΥ.pdf (600 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ.pdf (4.57 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (45.83 KB)