Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
11 10 Νοε 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου

Αρχείο Λήψη ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.docx (27.82 KB)
12 31 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 14832/3-8-2021 προκηρύξεως με θέμα "Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο"

Αρχείο Λήψη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ.docx (25.06 KB)
13 27 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή δικαιολογητικών

Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακας προσληπτέων του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων -  Οι προσληπτέοι καλούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf (622.03 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ.pdf (439.16 KB)
14 23 Αυγ 2021 Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή ενστάσεων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων - Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως και Τετάρτη 25/8/2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής
 

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ).pdf (405.85 KB)
15 17 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκησης ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc00668920210803132747.pdf (397.49 KB)
16 16 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΩΦΟ746ΜΟΚ2-85Φ .ΠΡΟΚ.ΕΚΜΙΣΘ. ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ).pdf (446.34 KB)
17 11 Αυγ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ .pdf (702.95 KB), Αρχείο Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.docx (86.22 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.docx (46.78 KB)
18 20 Ιουλ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2021.doc (33.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΜΗΝΑ 2021.doc (5.92 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ-.doc (49.5 KB)
19 25 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"         
 

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (1.96 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 08ΤΥ_2021_ΣΦΗΟ_signed.pdf (1.61 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (59.38 KB), PDF icon Λήψη espd-request-v2_tel.pdf (54.52 KB)
20 24 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 13/10/20», Α.Μ. 32ΤΥ/2020.

PDF icon Λήψη Ψ6ΗΙΩΡ3-2ΒΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (609.52 KB), PDF icon Λήψη 21PROC008798620 2021-06-23 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ+ΠΕΡΙΛΗΨΗ .pdf (1.7 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 32ΤΥ.2020.pdf (15.34 MB), PDF icon Λήψη 63ΞΓΩΡ3-ΗΘ8-116 O.E_.pdf (212.85 KB)