# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών.pdf (372.02 KB)
42 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απόφραξης.pdf (288.72 KB)
43 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απολύμανσης.pdf (301.69 KB)
44 24 Απρ 2019 Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΙΟΥ.pdf (189.42 KB)
45 22 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος (παράταση)

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2019.pdf (376.4 KB)
46 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών των Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών..pdf (154.25 KB)
47 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων λήξης του Σχολικού έτους στις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για ηχητική κάλυψη..pdf (191.91 KB)
48 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης σε (26) Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης..pdf (168.27 KB)
49 10 Απρ 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.pdf (45.01 KB)
50 05 Απρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση υπ 'αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

PDF icon Λήψη Ανακοίνωση προσλήψεων.pdf (420.08 KB), PDF icon Λήψη Αίτηση ενδιαφερομένων.pdf (460.06 KB), PDF icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019.pdf (865.53 KB)