# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
41 11 Ιουλ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα λειτουργίας Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος με το ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (160.44 KB)
42 08 Ιουλ 2019 Πρακτικό ανάρτησης

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2019

PDF icon Λήψη ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2019_20190708_0001.pdf (47.09 KB)
43 04 Ιουλ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών, ή παροδικών αναγκών για το έτος 2019

Microsoft Office document icon Λήψη 1-Ανακ ΣΟΧ 1 2019 ΟΠΑΚΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.doc (140 KB), PDF icon Λήψη 3-ΩΓΕ3ΟΚ5Ι-ΖΚ9 Ανακοινωση ΣΟΧ 1-2019.pdf (234.25 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1-2019- 2 ΑΤΟΜΑ.doc (45 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 12-2-2019.doc (440.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.doc (167 KB)
44 26 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ6ΘΖΖΩΡ3-85Ο-1.pdf (182.41 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΡ47ΝΩΡ3-Τ9Η.pdf (974.3 KB), PDF icon Λήψη 1ΔY-2019 για γάλα σχολικών επιτροπών & ΟΠΑΚΜ.pdf (183.83 KB)
45 25 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ.pdf (157.64 KB), PDF icon Λήψη ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ.pdf (979.43 KB), PDF icon Λήψη 23ΔΠ-2018 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ).pdf (477.5 KB)
46 20 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας πλαστικών σάκων αποκομιδής απορριμμάτων.

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.pdf (121.84 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (16.09 KB), PDF icon Λήψη 24ΔΠ_2019-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ (ΟΡΘΗ).pdf (217.4 KB)
47 12 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.pdf (642.26 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 4ΤΥ 2019.pdf (569.53 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (28.52 KB)
48 10 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & όροι διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων – ΚΑΠΗ περιοχής Πρασίνου Λόφου.

 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΠΗ-2019.pdf (582.14 KB)
49 07 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Κ.Μ.»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΚΜ.pdf (202 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 7-2019.pdf (224.54 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (576.91 KB)
50 03 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.13 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (765.61 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (54 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc (223 KB)