# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
61 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων λήξης του Σχολικού έτους στις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για ηχητική κάλυψη..pdf (191.91 KB)
62 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης σε (26) Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης..pdf (168.27 KB)
63 10 Απρ 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.pdf (45.01 KB)
64 05 Απρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση υπ 'αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

PDF icon Λήψη Ανακοίνωση προσλήψεων.pdf (420.08 KB), PDF icon Λήψη Αίτηση ενδιαφερομένων.pdf (460.06 KB), PDF icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019.pdf (865.53 KB)
65 04 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανήματων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) 2019.pdf (347.98 KB)
66 02 Απρ 2019 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας

Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - αναψυκτήριο που βρίσκεται στην Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου επί της οδού Αγ.Λουκά 2

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. .pdf (261.41 KB)
67 01 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019.pdf (376.57 KB)
68 27 Μαρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) 2019.pdf (219.92 KB)
69 09 Μαρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2019.pdf (414.18 KB)
70 25 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019 - Ανακοίνωση Παράτασης

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ PARATASH 2019.pdf (383.43 KB)