# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
81 27 Δεκ 2018 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Προκήρυξη για την διενέργεια διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

PDF icon Λήψη Διακήρυξη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (909.46 KB), PDF icon Λήψη Προκήρυξη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (102.78 KB), PDF icon Λήψη Μελέτη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (428.13 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθεια κάδων απορριμμάτων.doc (68.5 KB)
82 04 Δεκ 2018 Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου

PDF icon Λήψη Προκήρυξη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (88.2 KB), PDF icon Λήψη Διακήρυξη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (1.03 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (456.93 KB), PDF icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (47.73 KB)
83 13 Νοε 2018 Προμήθεια ιστορικού έργου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ιστορικού έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της ιστορίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

PDF icon Λήψη Διακήρυξη προμήθεια ιστορικού έργου.pdf (1.92 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη προμήθεια ιστορικού έργου.pdf (1.36 MB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο ΤΕΥΔ προμήθεια ιστορικού έργου.doc (228 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθεια ιστορικού έργου.doc (40.5 KB)
84 27 Σεπ 2018 Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (με την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων

PDF icon Λήψη Διακήρυξη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (1.15 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (1.03 MB), PDF icon Λήψη Προκήρυξη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (153.63 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.doc (34 KB)
85 13 Ιουν 2018 Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"

PDF icon Λήψη Προκήρυξη διαγωνισμός φύλαξης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.pdf (88.34 KB), PDF icon Λήψη Μελέτη διαγωνισμός φύλαξης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.pdf (142.81 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο ΤΕΥΔ διαγωνισμός φύλαξης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.doc (256 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο ΤΕΥΔ (2) διαγωνισμός φύλαξης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.doc (163 KB)