Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
81 06 Νοε 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αρχείο Λήψη Προκήρυξη ασκούμενων Νοέμβρίου.docx (27.86 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (4).docx (15.24 KB)
82 24 Οκτ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ.doc (56 KB)
83 21 Οκτ 2019 Αποτελέσματα διαγωνισμού προσλήψεων ΣΟΧ2/2019

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ2/2019 για τις ανάγκες των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών

PDF icon Λήψη ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤ. ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝΨΦΧ7ΟΚ5Ι-3ΘΕ.pdf (307.24 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.pdf (104.47 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚ ΚΑΤΑΤ. ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠ.7ΖΚΥΟΚ5Ι-ΔΣΥ.pdf (752.62 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΩΘ6ΖΟΚ5Ι-ΦΝΖ.pdf (124.31 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΨΕΝΦΟΚ5Ι-Γ5Ε.pdf (109.91 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝ. ΕΠΙΤΥΧ. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΕΙ1ΟΚ5Ι-54Γ.pdf (123.27 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚ ΑΠΟΡ. ΔΕ ΒΡΕΦ Ψ3ΥΛΟΚ5Ι-9Χ1.pdf (97.58 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ω3ΦΓΟΚ5Ι-2ΑΚ.pdf (94.9 KB), PDF icon Λήψη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΩΛΖΟΚ5Ι-ΠΓ5.pdf (95.2 KB)
84 15 Οκτ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών

Microsoft Office document icon Λήψη χημικη τουαλετα 2019.doc (86 KB), Αρχείο Λήψη ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΛΕΤΩΝ 2019 μελετη.docx (53.95 KB)
85 27 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Νεκταρίου

Microsoft Office document icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 2019.doc (50 KB)
86 20 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (από Παίδων Πεντέλης)

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου (χρήση γραφείων) συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 360,00 τ.μ.-500,00 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης ±10% (μόνο ως προς το ανώτατο όριο) για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του ΓΝ Παίδων Πεντέλης (2ος ΤΟ.ΨΥ.ΠΕ. Αττικής, ΦΕΚ Β 365/12-02-2019, ΥΑ Γ3α.β/Γ.Π.οικ. 5667).

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΚΕΨΥΠΕ TELIKH.pdf (516.66 KB)
87 12 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Αρχείο Λήψη Προκύρηξη ασκούμενων Οκτώβρη.docx (27.79 KB), Αρχείο Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ (3).docx (15.26 KB)
88 05 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2 /2019 για προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου μέσω ΕΣΠΑ, στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηράκλειου Αττικής

Διορία για τις αιτήσεις 9 με 18 Σεπτεμβρίου 2019.

PDF icon Λήψη 1Α-ΣΟΧ 2-2019 ΩΑ9ΩΟΚ5Ι-Θ41.pdf (262.6 KB), PDF icon Λήψη 2-EΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΟΧ 2.2019 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΡΓΑΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.pdf (125.75 KB), PDF icon Λήψη 3-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6.pdf (146.39 KB), PDF icon Λήψη 4-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019.pdf (624.3 KB)
89 02 Σεπ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (από Περιφέρεια Αττικής)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατροπή υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.4070/12

PDF icon Λήψη 6Ρ1Γ7Λ7-Ο5Γ.pdf (510.73 KB)
90 02 Αυγ 2019 Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – συντήρηση δικτύου όμβριων και ακάθαρτων υδάτων» με ΑΜ:11τυ/2019 προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€

PDF icon Λήψη ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ. +ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (1.66 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 131_2019 ΟΕ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚ. ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΨΣΚΤΩΡ3-3ΟΨ.pdf (232.88 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ. Project_Financial_Proposal_art_230719.pdf (36.55 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 11ΤΥ_2019_signed.pdf (4.42 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_11ΤΥ_19.doc (187 KB)