Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
101 02 Οκτ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.06 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 18ΤΥ_2020.pdf (752.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (71 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (92.62 KB)
102 25 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.25 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 15ΔΠ_2020.pdf (1.13 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (206.5 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (92.41 KB)
103 25 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για άσκηση δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία

PDF icon Λήψη Προκήρυξη άσκησης δικηγόρου.pdf (389.97 KB)
104 18 Σεπ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19

Microsoft Office document icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.doc (116.5 KB), Αρχείο Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ10-2020.docx (137.59 KB)
105 28 Αυγ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf (661.34 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΥ09-2020 2.pdf (970.43 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (66.44 KB)
106 03 Αυγ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη & Προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού – 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ.pdf (137.82 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΡΑΨ46ΜΟΚΤ-ΣΥΨ.pdf (224.57 KB)
107 15 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσληψη ενός/μίας (1) καθαριστή/καθαρίστριας  με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου σε κάθε ένα από τα εξής σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: 

- 4ο Νηπιαγωγείο

- 7ο Νηπιαγωγείο

- 8ο Νηπιαγωγείο

- 10ο Νηπιαγωγείο 

- Ειδικό Νηπιαγωγείο

- 12ο Δημοτικό

(Στα Σχετικά Αρχεία οι αντίστοιχες προκηρύξεις)

 

Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.12 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.19 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.16 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.11 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.docx (22.14 KB), Αρχείο Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.docx (22.25 KB)
108 10 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με ΑΜ:22ΤΥ/2019"

PDF icon Λήψη ΩΓΙΟΩΡ3-76Λ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (239.82 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (187 KB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ ΗΜ 1.pdf (23.72 MB), PDF icon Λήψη ΣΧΕΔΙΑ ΗΜ 2.pdf (20.25 MB), PDF icon Λήψη ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.pdf (7.04 MB), PDF icon Λήψη Project_Financial_Proposal_Art_060720 -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (43.35 KB), PDF icon Λήψη 122_20 Ο.Ε. -ΨΟΟΕΩΡ3-963.pdf (205.25 KB), PDF icon Λήψη 22TY_2019.pdf (3.7 MB), PDF icon Λήψη 20PROC007002941 KIMDIS3.pdf (777.29 KB)
109 02 Ιουλ 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικό διαγωνισμός της υπηρεσίας "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.76 MB), PDF icon Λήψη 12ΔΠ_2020_ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf (1.11 MB), Αρχείο Λήψη ΤΕΥΔ.docx (92.23 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (247.5 KB)
110 27 Ιουν 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός "Συντήρηση & Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.19 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (574.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (224.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (104.5 KB)