Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
91 18 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21ΤΥ_2020 ΨΓΙΟΩΡ3-6ΚΔ.pdf (550.82 KB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 242_2020 ΟΕ ΕΓΚΡ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 21ΤΥ_2020 Ψ40ΔΩΡ3-ΒΔΥ.pdf (223.41 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 21ΤΥ_2020_signed 20PROC007661997.pdf (2.17 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 21TY_2020_signed.pdf (5.94 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_21TY_2020.doc (188 KB), PDF icon Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 21ΤΥ_2020.pdf (36.62 KB)
92 18 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη δημοπρασίας για το έργο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 11ΤΥ_2020 6ΙΛ0ΩΡ3-ΥΓΣ.pdf (552.64 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 11ΤΥ_2020_signed 20PROC007661711.pdf (2.18 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 243_2020 ΟΕ ΕΓΚΡ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ. 11ΤΥ_2020 65ΨΓΩΡ3-ΓΘ4.pdf (217.8 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 11ΤΥ_2020_signed.pdf (8.22 MB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_11TY_2020.doc (190 KB), PDF icon Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11ΤΥ_2020.pdf (36.56 KB)
93 16 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ, ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

PDF icon Λήψη Ψ3ΟΜΩΡ3-Π20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (215.9 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ .pdf (36.8 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ signed.pdf (27.9 MB), PDF icon Λήψη ΑΠΟΦΑΣΗ 238_2020ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΔΧΓΩΡ3-ΧΦ1.pdf (221.54 KB), PDF icon Λήψη ESPD.pdf (59.71 KB), PDF icon Λήψη 20PROC007653000 KIMDIS .pdf (756.41 KB)
94 09 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη για άσκηση υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc00441020201109130824.pdf (386.44 KB)
95 09 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 9ου – 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΩΕΔΛ46ΜΟΚΤ-Α1Η.pdf (299.67 KB)
96 05 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για "Λειτουργικές Παρεμβάσεις στο Αστικό Πράσινο"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.signed. ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.49 MB), PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.signed ΜΕ ΑΔΑ.pdf (719.02 KB), PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (203.28 KB), PDF icon Λήψη 21ΔΠ_2020-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ).pdf (10.04 MB), Αρχείο Λήψη ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (20.57 KB)
97 03 Νοε 2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Ηράκλειου Αττικής Κηφισιας 32 & Αναφης 13.

PDF icon Λήψη ΨΕΔΨ46ΜΟΚ2-ΦΙΦ.pdf (297.48 KB)
98 03 Νοε 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διανοίξεις οδών και κατασκευή πεζοδρόμων"

PDF icon Λήψη Δημοσιοποίηση στοιχειων συμβασης 21TY.pdf (418.45 KB)
99 03 Νοε 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης με ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού"

PDF icon Λήψη Δημοσιοποίηση Στοιχειων Σύμβασης 11TY.pdf (409.05 KB)
100 29 Οκτ 2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και το 12ο Δημοτικό Σχολείου του Δήμου".

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (445.6 KB)