Φόρμα αναζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2024 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΦΗΧ) 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΣ 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2024

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2024


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2023 Β' ΤΡΙΜΗΝΟ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  -

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 Β' & Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 Α' ΤΡΙΜΗΝΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔ & ΠΛΑΤ &  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΗΧ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤ.ΠΡΟΥΠΟΛ.ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2020 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΑΠ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 (Ανταποδοτικά τέλη)

Τροποποίηση της με αρ. 66/2016 απόφασης Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019

Καθορισμός συντελεστή  τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους, για το έτος 2019

Καθορισμός συντελεστή  του φόρου επί των  ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος 2019

Καθορισμός του συντελεστή  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης  που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2019

Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2019

Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2019