Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λειτουργούν πέντε δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με βρεφηκιά και νηπιακά τμήματα. 

Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου, 14122, Ηράκλειο Αττικής(Παλαιό Ηράκλειο)                                             

Τηλ: 210-2832500, 210-2821583  Fax:210-2821583                                                                                 

ΒΡΕΦΙΚΑ & ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου 14122, Ηράκλειο Αττικής

Τηλ. 210-2811050        

ΒΡΕΦΙΚΑ & ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ναρκίσσων 10, 14121, Ηράκλειο Αττικής

Τηλ. 210-2821920

ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Σωκράτους 18, 14121, Ηράκλειο Αττικής(Καναπίτσα)

Τηλ. 210-2827600

ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς

Τηλ. 210-2852604

ΒΡΕΦΙΚΑ & ΝΗΠΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Αιτήσεις για την φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είτε ως νέες εγγραφές, είτε ως επανεγγραφές γίνονται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς για την επόμενη. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου καλύπτουν και τα vouchers του προγράμματος ΕΣΠΑ για την δωρεάν φοίτηση παιδιών.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

Τα τροφεία που καταβάλουν οι γονείς ξεκινούν από την εντελώς δωρεάν φιλοξενία και κλιμακόνται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των κηδεμόνων ως εξής:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Μηνιαία τροφεία 
0 έως 10.000 0
10.000 έως 12.000 30
12.000 έως 16.000 50
16.000 έως 20.000 65
20.000 έως 24.000 75
24.000 έως 28.000 95
28.000 έως 32.000 120
32.000 έως 36.000 160
36.000 έως 40.000 185
40.000 έως 50.000 210
50.000 έως 60.000 265
60.000 έως 70.000 295
70.000 έως 80.000 330
80.000 και άνω 360

Ειδικές Περιπτώσεις

● Μονογονεϊκές οικογένειες και ορφανά παιδιά ΔΩΡΕΑΝ.

● Πολύτεκνες οικογένειες (άνω των τριών παιδιών) ΔΩΡΕΑΝ.

● Οικογένειες με γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους με απόφαση δικαστηρίου, έκπτωση, 50%.

● Οικογένειες στις οποίες υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 50%, έκπτωση 50%.

● Τα παιδιά των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου ΔΩΡΕΑΝ.

● Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, έκπτωση 50%.

● Το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί της ίδιας οικογένειας, έκπτωση 50% και το τρίτο ΔΩΡΕΑΝ.

Όταν συντρέχουν δύο περιπτώσεις απαλλαγής, ισχύει η ευνοϊκότερη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε αίτηση εγγραφής - επανεγγραφής συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

● Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Να μην έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).

● Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού (από δημόσιο νοσοκομείο, ΠΕΔΥ ή ιδιώτη παιδίατρο. Να μην έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσής του).

● Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε1

● Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ). Δεν απαιτείται από τους Δημότες.

● Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων/ του γονέα με τις αποδοχές τους/του.

● Σε περίπτωση αλλοδαπών: άδεια παραμονής και εργασίας.

Προσοχή! Τα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να είναι όσα και τα παιδιά προς εγγραφή.

"Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί πέντε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και από τον Σεπτέμβριο 2019, θα τεθεί σε λειτουργία άλλος ένας στο Παλαιό Ηράκλειο.

Η Διοίκηση του Δήμου και του Νομικού Προσώπου έχουν δώσει έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους γονείς των παιδιών της Προσχολικής ηλικίας, μεριμνώντας παράλληλα για την ελάφρυνση της οικονομικής τους επιβάρυνσης, με τις διαδοχικές μειώσεις των τροφείων.

Αυτό όχι μόνο δεν λειτούργησε αρνητικά ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά αντίθετα αναβαθμίσαμε το επίπεδο φιλοξενίας των παιδιών και στους πέντε Σταθμούς και σας παραθέτουμε στη συνέχεια, όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες εξασφαλίζουν διαχρονικά την ποιότητα στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

• Αύξηση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

• Έναρξη λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Χρυσανθέμων, από το 2016, ο οποίος εξυπηρετεί 120 επιπλέον παιδιά στον Δήμο μας.

• Ανέγερση και λειτουργία, από τον Σεπτέμβριο 2019, ενός νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού, δυναμικότητας 80 θέσεων. 

• Ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων, με προσλήψεις εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού. 

• Συμμετοχή σε χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για τη βελτίωση – ανανέωση  των υφιστάμενων κτιρίων και του εξοπλισμού των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

• Αύξηση των ωφελούμενων γονιών μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

• Εξυγίανση των οικονομικών δεδομένων του Ν.Π.Δ.Δ.

• Καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος λειτουργίας των Σταθμών, με σύγχρονα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά.

Με λίγα λόγια, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο για την προσχολική ηλικία του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο μπορούν οι γονείς και όλοι οι πολίτες να εμπιστεύονται ανεπιφύλακτα."

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ

Χρύσα Αγγελοπούλου