Φόρμα αναζήτησης

Διαβούλευση για τις οδούς Π. Ράλλη και Θεσσαλονίκης

Alt
13 Μαρ 2024 10:17 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Εφαρμογή κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων στην περιοχή Ανατ. Κύμης του Δήμου, και συγκεκριμένα:

Mετά από αιτήσεις δημοτών, και μετά από αυτοψία που διενήργησε η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, διαπίστωσε ότι στις διαδημοτικές οδούς Π. Ράλλη και Θεσσαλονίκης παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της αμφίδρομης κίνησης των οχημάτων, της άναρχης στάθμευσης και στις δύο πλευρές των οδών (ειδικά στην οδό Π. Ράλλη) της μη ύπαρξης τοπικά πεζοδρομίων (στην δυτική παρειά της οδού Π. Ράλλη) σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους (πλάτος οδοστρώματος οδών 6 – 7 μ.).

Ταυτόχρονα επί της οδού Π. Ράλλη υφίστανται παρόδιες χρήσεις οι οποίες δημιουργούν αυξημένες συνθήκες κυκλοφορίας σε ορισμένα χρονικά διαστήματα της ημέρας (Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο St Joseph και Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Ο Καλός Σαμαρείτης»).

Για το λόγο προτείνει τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  • Μονοδρόμηση της οδού Π. Ράλλη από την οδό Υψηλάντου προς την οδό Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της στάθμευσης στο αυτό τμήμα,  αποκλειστικά επί της ανατολικής παρειάς της οδού.
  • Μονοδρόμηση της οδού Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος της και με φορά από την οδό Π. Ράλλη προς την οδό Λ. Πλαπούτα και ταυτόχρονη θεσμοθέτηση της στάθμευσης αποκλειστικά στην ανατολική παρειά της οδού. (εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τμήματα των συγκεκριμένων οδών, εμφανίζονται στην μελέτη του ΣΒΑΚ του δήμου, ως διπλής κυκλοφορίας, καθώς είναι διαδημοτικές οδοί και οποιαδήποτε κυκλοφοριακή ρύθμιση, απαιτεί τη ν συναίνεση και του όμορου Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Για το λόγο αυτό μετά τη διαβούλευση, θα αποσταλεί στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης για τη σχετική γνωμοδότηση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί των ανωτέρω, στο Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Δ/νσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο texniki@iraklio.grέως την 23-06-2022 και ώρα 09:00.