Φόρμα αναζήτησης

Καμπάνιες

Από s_editor on 27 Οκτ 2022 10:08 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκινά την εκπόνηση του τοπικού Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας και ζητά από τους κατοίκους της πόλης

Από s_editor on 13 Σεπ 2022 11:22 AM

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

Από s_editor on 02 Ιουν 2022 10:06 AM

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ερεύνα έληξε. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.

Από s_editor on 20 Απρ 2022 3:19 PM

Με την υπ’ αριθμ. 27/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.

Από s_editor on 11 Μαρ 2022 9:44 AM

Πώς μπορούμε να κάνουμε τις συγκοινωνίες στην Αττική, ανάμεσά τους και η Δημοτική μας Συγκοινωνία, καλύτερες; Η γνώμη μας μετρά

Από s_editor on 25 Οκτ 2022 11:45 AM

Με στόχο να εμπλουτίσει τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων με ενότητες που συνδέονται με το τοπικό αλλά και το ευ

Από s_editor on 04 Ιουν 2022 10:19 AM

Την ετήσια καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την καταπολέμηση των κουνουπιών ξεκινά ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Από s_editor on 02 Ιουν 2022 9:46 AM

Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιάς είναι και αυτό το καλοκαίρι οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου Ατ

Από s_editor on 20 Απρ 2022 2:50 PM

Με την υπ’ αριθμ. 28/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.

Από s_editor on 10 Δεκ 2021 9:58 AM

Μια ακόμα κίνηση στην κατεύθυνση της τόνωσης και της ανάπτυξης της τοπικής του αγοράς κάνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.