Φόρμα αναζήτησης

Καμπάνιες

Από s_editor on 10 Ιουλ 2024 10:14 AM

Με το από 08/03/2024 πρακτικό του 2ου θέματος της 1ης συνεδρίασής του, το  Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεω

Από s_editor on 25 Ιουν 2024 9:57 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 09 Απρ 2024 11:05 AM

Η αντιπυρική περίοδος της φετινής χρονιάς ξεκινά και οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων στα όρια του Δήμου Ηρακ

Από s_editor on 04 Μαρ 2024 2:25 PM

Tο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, στο πλαίσιο του έργου InclusionCode, προ

Από s_editor on 30 Ιαν 2024 12:32 PM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής εκπονεί για πρώτη φορά ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) προκειμένου να βελτιώσει

Από s_editor on 26 Ιουν 2024 11:19 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 04 Ιουν 2024 10:46 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής ξεκίνησε και φέτος έγκαιρα τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιώ

Από s_editor on 13 Μαρ 2024 10:17 AM

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, κατ΄ εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινω

Από s_editor on 01 Φεβ 2024 2:11 PM

Για την ασφάλεια των δημοτών ενημερώνουμε σχετικά με τις υπό ανακατασκευή, την τρέχουσα περίοδο, παιδικές χαρές στα όρια του Δή

Από s_editor on 29 Δεκ 2023 1:33 PM

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.