Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»