Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων», διάρκειας τριών (3) ετών.