Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη "Συλλογή και Μεταφορά των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού"