Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων των θεσμικών οργάνων του Δήμου