Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Δημάρχου για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης χημικών τουαλετών