Φόρμα αναζήτησης

Παρουσίαση Κύκλου Δια Βίου Εκπαίδευσης στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Alt
05 Φεβ 2024 12:51 PM
Κατηγορία: Παιδεία

Ένα νέο πρόγραμμα στην κατεύθυνση της δια βίου εκπαίδευσης ξεκινάει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με στόχο όμως να καθιερωθεί στην πόλη, θα εκκινήσει κύκλος εκπαιδευτικών διαλέξεων, τις οποίες θα μπορούν να παρακολουθούν εντελώς δωρεάν οι δημότες.

Η πρώτη παρουσίαση του Κύκλου Δια Βίου Εκπαίδευσης θα γίνει την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου στις 19.00 στην κεντρική αίθουσα του Πολιτιστικού Πολύκεντρου «Ηλέκτρα Αποστόλου» από τον Ηρακλειώτη καθηγητή Νίκο Ηλιάδη, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (ενδεικτικά, έχει διατελέσει εκπρόσωπος της χώρας στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και είναι επίτιμο μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος της πόλης, Νίκος Μπάμπαλος. Επίσης, ομιλήτρια θα είναι η αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Αιμιλία Τζίβα.

Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση για τον ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο αυτό θεσμό και η ευρύτερη δυνατή  συμμετοχή πολιτών στις σχετικές διαδικασίες, κάτι που αποτελεί σήμερα κρίσιμη αναγκαιότητα.

Αναλυτικότερα

Δημιουργείται διεθνώς μια κοινωνία μάθησης στο διεθνοποιημένο περιβάλλον, στην οικονομία της γνώσης .

Η δια βίου εκπαίδευση  αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία της εποχής μας λόγω των ραγδαίων μεταβολών που επηρεάζουν όλους μας, και λειτουργεί από δεκαετίες στις ανεπτυγμένες χώρες . Όλοι οι δυνατοί φορείς θα πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις , τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, οι ένοπλες δυνάμεις , τα επιμελητήρια.

Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απουσιάζει . Ήδη αρκετοί Δήμοι έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση .

Το θέμα θα αναλυθεί από τον Δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο και από τους Νίκο Ηλιάδη , επίτιμο Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου , Αιμιλία Τζίβα, Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Στόχος της παρουσίασης είναι η ενημέρωση για τον ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο αυτό θεσμό και η ευρύτερη δυνατή  συμμετοχή συμπολιτών μας στις σχετικές διαδικασίες, κάτι που αποτελεί σήμερα κρίσιμη αναγκαιότητα.

Ιδιαίτερα σημαντικό στόχο επίσης αποτελεί η προσέλκυση ενδιαφέροντος και εμπλοκής επιστημόνων  για προσφορά υπηρεσιών διδασκαλίας σε σύγχρονα αντικείμενα , που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σύμφωνα με τις ανάγκες που θα διαμορφώνονται, ως μια διαδικασία που θα αποτελέσει πολλαπλασιαστικό φαινόμενο .

Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθεί κύκλος διαλέξεων τους επόμενους μήνες σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα .

Θα ακολουθήσει οργάνωση κύκλου μαθημάτων σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία :

Οικονομία – επιχειρηματικότητα – χρηματοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων με Ευρωπαϊκά Προγράμματα  50 ώρες  διδασκαλίας .

Ποιότητα ζωής – περιβάλλον- Σύγχρονες πόλεις , 50 ώρες  διδασκαλίας

Νέες τεχνολογίες- Μετάβαση της κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή – πλεονεκτήματα και κίνδυνοι ,  50 ώρες  διδασκαλίας

Σύγχρονα θέματα οργάνωσης και προσφοράς υγείας ,  50 ώρες  διδασκαλίας

Γλώσσα και Επικοινωνία ,  25 ώρες  διδασκαλίας

Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις – η βία ως φαινόμενο και η αντιμετώπισή της , 50 ώρες  διδασκαλίας.

Πολιτισμός και τέχνη , 50 ώρες  διδασκαλίας

Συμβουλευτική γονέων ,  50 ώρες  διδασκαλίας

Προγράμματα Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ,  50 ώρες  διδασκαλίας

Ξένες γλώσσες για τουρισμό ( Αγγλικά, Ιταλικά , Ισπανικά , Γερμανικά, Γαλλικά ) ,  50 ώρες  διδασκαλίας

Επαγγελματικός προσανατολισμός , 50 ώρες  διδασκαλίας

Πρόσθετη διδασκαλία διαφόρων θεματικών πεδίων θα οργανώνεται και μετά από προτάσεις ενδιαφερομένων  που θα αποτελούν κάλυψη των αναγκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας .

Οι πολίτες θα ενημερωθούν για τις ημέρες και ώρες υποβολής της αίτησης για την παρακολούθηση του προγράμματος που τους ενδιαφέρει .

Εάν θα υπάρχει ικανός αριθμός αιτούντων για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο τότε συγκροτείται το αντίστοιχο τμήμα . Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος του 20 ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας και νέου τμήματος.

Θα εξετασθεί και η δυνατότητα διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως συγκεκριμένων θεματικών πεδίων.

Πρόγραμμα Κύκλου διαλέξεων

 • Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι διαδικασίες απονομής επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η ανάγκη για διαφάνεια και διασάφηση των επαγγελματικών επιπέδων.
 • Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
 • Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Η αποκέντρωση ως σύγχρονη κοινωνική ανάγκη. Διαδικασίες τοπικής ανάπτυξης.
 • Πληθυσμιακή έκρηξη .
 • Ανοικτή διακυβέρνηση.
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών , διαδικασίες επιμόρφωσης .
 • Διαδικασίες αξιολόγησης και εκπαιδευτικών συστημάτων.
 • Τεχνολογική εκπαίδευση για όλους.
 • Οργάνωση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 • Η κοινωνία της μάθησης.
 • Πιέσεις στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Τι περιμένει η κοινωνία και τι προσφέρει το σχολείο.
 • Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και οι δυνατότητες εμπλοκής στην εκπαίδευση.
 • Η Εκπαιδευτική εξέλιξη.
 • Η διεπιστημονικότητα ως αποτελεσματική προσέγγιση.
 • Θέματα πολίτη.
 • Μαθαίνω πως να μαθαίνω.
 • Νέες μορφές απασχόλησης.
 • Σκιαγράφηση του νέου κόσμου.
 • Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον το ανθρώπινο δυναμικό με καλύτερη εκπαίδευση και περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για οικονομική ανάπτυξη.
 • Ο στρατηγικός ρόλος της καινοτομίας στη νέα οικονομία . Οι εξειδικευμένες γνώσεις πρέπει να συνδυάζονται με τη δημιουργικότητα και την ικανότητα για συνεργασία.
 • Η βιογραφία της Ευρώπης του χώρου των επιλογών για την βελτίωση και την αλλαγή.
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα .
 • Κίνδυνοι  του διαδικτύου (κινητό, βιντεοπαιχνίδια, εξαρτήσεις).
 • Ενδοοικογενειακή βία  και τρόποι διαχείρισης/αντιμετώπισης.
 • Παραπληροφόρηση και ψευδοπληροφόρηση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (εκφοβισμός και σεξουαλική παρενόχληση στα ψηφιακά μέσα).
 • Σεξουαλική ταυτότητα των εφήβων.
 • Έμφυλη βία και ισότητα των φύλων.
 • Κλιματική κρίση. Επιπτώσεις στην Ελλάδα και διεθνές επίπεδο. Τρόποι αντιμετώπισης.
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός. Νέα επαγγέλματα και νέες δεξιότητες.
 • Διαχείριση σχέσεων οικογένειας –σχολείου και προβλημάτων μαθητικής επίδοσης.
 • Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 με ώρα έναρξης 18:30 και θέμα «Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες». Εισηγητής/ομιλητής: Γεώργιος Δαρεμάς, Διδάκτορας Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Sussex U.K.

Διάρκεια 2 ώρες (18:30-20:30).