Φόρμα αναζήτησης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "Κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων" με ΑΜ 25ΤΥ/2020