Φόρμα αναζήτησης

Απόφαση επανεπιβολής ρυμοτομίας (Ο.Τ. 445)

Alt
16 Δεκ 2022 7:08 PM
Κατηγορία: Κοινωνία

Αναρτάται απόφαση επανεπιβολής της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 3290/2005 και 19052/2009 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 445) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος για υποβολή τυχόν ενστάσεων.

Οι αποφάσεις και τα σχέδια:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ