Ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κάτω Ψαλίδι Δήμων Ηρακλείου Αττικής και Αμαρουσίου.

Alt
17 Δεκ 2020 1:05 PM
Κατηγορία: Κοινωνία

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων του εγκεκριμένου σχεδίου «Κάτω Ψαλίδι» των Δήμων Ηρακλείου Αττικής και Αμαρουσίου (Π.Δ. 2/8/2018 – ΦΕΚ 174 ΑΑΠ/27-8-2018) καλούνται να προσέλθουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Στ. Καραγιώργη 1 & Μαρ. Αντύπα, 2ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό να λάβουν γνώση της Α΄ ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής και της Β’ ανάρτησης των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων.

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης σε περιπτώσεις λάθους ή νέων στοιχείων κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1337/83, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2242/1994 και τροποποιήθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 42 του Ν.4030/2011

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας από ιδιοκτήτες ακινήτων της υπό ανάρτηση περιοχής  είναι δυνατή η υποβολή της σχετικής δήλωσης στη παρούσα φάση.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία ως εξής:

α. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του Δήμου, με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας.

β. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του παραπάνω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή δηλώσεων ιδιοκτησίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Διευκρινίζεται  ότι η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00, μόνο μετά από ραντεβού (τηλ. 2132000160 και 250 και στο texniki@iraklio.gr), λόγω των μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του ιού COVID 19.

Αναλυτικά η απόφαση ΕΔΩ