Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ. καθώς και γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Κ.Μ., για διάρκεια τριών (3) ετών