Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ".