Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.