Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ, ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ , ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»