Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 216 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Μ.01ΤΥ/2020 (ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5021742)»