Φόρμα αναζήτησης

Το έργο InclusionCode έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω μιας πολυδιάστατης προσέγγισης, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Κοινωνίας των Πολιτών και του δημόσιου τομέα.

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, ως δικαιούχος, και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, ως εταίρος, σχεδίασαν και υλοποιούν δράσεις για την ενδυνάμωση των ασυνόδευτων ανηλίκων και την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνέχεια της ερευνητικής αποτύπωσης, θα υλοποιηθεί μια σειρά δράσεων, όπως δικτύωση, συμβουλευτικά εργαστήρια για εργαζομένους, σεμινάρια εκμάθησης δεξιοτήτων για ασυνόδευτους ανηλίκους, διαπολιτισμικές δράσεις για τη διάδοση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο με τίτλο: «Inclusion Code» εντάσσεται στο έργο με τίτλο «Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης- Βελτιωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών» του Προγράμματος «Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,0 Ευρώ. Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021. Δικαιούχος του έργου είναι το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ).

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ο Newletter δράσεων

Συμβουλευτικά Εργαστήρια για Επαγγελματίες

Ημέρα Καρίερας 2024: Πρόσκληση - Πρόγραμμα

Τελική εκδήλωση Πρόσκληση - Πρόγραμμα