Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (από Παίδων Πεντέλης)

Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση ακινήτου (χρήση γραφείων) συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 360,00 τ.μ.-500,00 τ.μ. με δυνατότητα απόκλισης ±10% (μόνο ως προς το ανώτατο όριο) για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων του ΓΝ Παίδων Πεντέλης (2ος ΤΟ.ΨΥ.ΠΕ. Αττικής, ΦΕΚ Β 365/12-02-2019, ΥΑ Γ3α.β/Γ.Π.οικ. 5667).