Φόρμα αναζήτησης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής βρίσκεται στο δημοτικό κτίριου της λεωφόρου Πλαπούτα 36 (συστέγαση με παράρτημα ΚΕΠ)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2102843735 - 2102816450 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kentrokoin.iraklioattikis@gmail.com

Η Πράξη θέτει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού περιθωριοποιημένων ομάδων, μέσω της υποστήριξης ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, που πλήττονται ή απειλούνται από τη και κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχοι του έργου είναι η εξυπηρέτηση των υποστηριζόμενων ατόμων που χρήζουν βοήθειας της περιοχής, την προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ αντρών και γυναικών του προσωπικού, την αύξηση της απασχολησιμότητας του προσωπικού της προτεινόμενης Δομής και των ατόμων των περιθωριοποιημένων ομάδων. Φυσικό αντικείμενο αποτελεί η δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με κάλυψη της χρηματοδότησής του για 3 έτη.

Ειδικότερα, το «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, την διασύνδεσή τους με κοινωνικές δομές και κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου.

Το Κέντρο Κοινότητας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές και παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των ατόμων των περιθωριοποιημένων ομάδων και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη και την ενίσχυση των βασικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Το ποσοστό των ατόμων (μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης) που διαβιώνουν στα διοικητικά όρια το Δήμου, σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ το έτος 2011 έχει υπολογιστεί στο 3% του πληθυσμού του Δήμου. Οι δομές εκτιμάται ότι θα εξυπηρετήσουν περίπου 551 άτομα (μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης), δικαιούχοι παροχής των υπηρεσιών αυτών, άτομα που κατοικούν μόνιμα και διαμένουν στα διοικητικά όρια του Δήμου. Η Δομή εκτιμάται ότι εξυπηρετεί περίπου 2026 επωφελούμενα άτομα..

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορεί ο πολίτης, με την βοήθεια των υπαλλήλων του Κέντρου, να καταθέσει αίτηση για μια σειρά από προνοιακά επιδόματα. Οι αιτήσεις γίνονται στο Κέντρο Κοινότητας, Δευτέρα έως Παρασκευή με ραντεβού που ρυθμίζετε στα τηλέφωνα 2102843735 και 2102816450. Δείτε ποια επιδόματα καλύπτει το Κέντρο καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ

Συχνές ερωτήσεις

1. Τι ακριβώς ζητάω από τον υπάλληλο όταν έρχομαι στο Κέντρο κοινότητας;

Μπορείτε να του αναφέρετε το κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια και να ζητήσετε να σας καταγράψει στο μητρώο των ωφελούμενων. Μέσα από την καταγραφή των στοιχείων σας θα φανεί τι είδους συνδρομή μπορεί να σας δοθεί για να λύσετε το πρόβλημά σας και από ποιο πρόγραμμα, υπηρεσία ή φορέα.

2. Τι δικαιολογητικά πρέπει να έχω για να γραφτώ στο μητρώο ωφελούμενων του Κέντρο Κοινότητας;

Δεν χρειάζεται κανένα δικαιολογητικό. Πρέπει απλώς να έχετε μαζί σας τον ΑΦΜ σας και τον ΑΜΚΑ σας και με αυτά τα δύο στοιχεία το ίδιο το σύστημα θα φέρει προσυμπληρωμένα διάφορα πεδία (διαμονή, οικογενειακή κατάσταση, κάρτα ανεργίας κ.λπ.). Με βάση τα όσα δηλώσετε στον υπάλληλο του Κέντρου, θα συμπληρωθούν τα υπόλοιπα πεδία του συστήματος που ολοκληρώνουν την εικόνα σας και αποτυπώνουν το θέμα ή τα θέματα για τα οποία ζητάτε συνδρομή.

3. Όταν καταγράφομαι στο πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Κοινότητας αυτόματα υποβάλλεται και η αίτησή μου στο ΚΕΑ;

Όχι αυτόματα, αλλά την ίδια εκείνη στιγμή που εξυπηρετείστε από τον υπάλληλο του Κέντρου, αν ενδιαφέρεστε για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή αν από την καταγραφή σας στο αρχείο ωφελούμενων του Κέντρου Κοινότητας βγαίνει το συμπέρασμα ότι έχετε τις προϋποθέσεις για να πάρετε το ΚΕΑ, επιτόπου ο υπάλληλος του Κέντρου σας κάνει την αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ και άμεσα έχετε την απάντηση για την έγκριση ή μη της αίτησής σας. 

4. Μπορώ μέσω του Κέντρου Κοινότητας να κάνω αίτηση για το ΤΕΒΑ;

Το ΤΕΒΑ δεν έχει πλέον ανοικτή δική του πλατφόρμα για αιτήσεις, αλλά είναι συνδεδεμένο με εκείνη του ΚΕΑ. Όλοι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, μόλις εγκρίνονται, και εφόσον έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να πάρουν και το ΤΕΒΑ, γίνονται αυτόματα δικαιούχοι του ΤΕΒΑ και μπορούν να παίρνουν τα είδη του από τα σημεία διανομής που θα τους υποδειχθούν επιτόπου από τον υπάλληλο του Κέντρου.