Φόρμα αναζήτησης

Διευκρινήσεις για όρους διαγωνισμού

Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ μετά της τοποθέτησης»