Φόρμα αναζήτησης

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή – συντήρηση δικτύου όμβριων και ακάθαρτων υδάτων» με ΑΜ:11τυ/2019 προϋπολογισμού δαπάνης 500.000€