Φόρμα αναζήτησης

Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή ενστάσεων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων - Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων έως και Τετάρτη 25/8/2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής