Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων