Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου "Κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας πεζοδρομίων και κοινόχρηστν χώρων"