Επισκευή - Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων στα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος