Προμήθεια οθονών προβολής υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης βιντεοπροβολέων, παραμετροποίηση και δικτύωση στις βιβλιοθήκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπαίδευσης