Φόρμα αναζήτησης

Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη - Δημοσιογράφου  Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 163 και 167  του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) όπως ισχύουν.