Φόρμα αναζήτησης

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022

1 ΙΟΥΝΙΟΥ έως 2 ΙΟΥΛΙΟΥ (παράταση) 2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ EMAIL

Ανοίγει για τους Ηρακλειώτες γονείς η διαδικασία για τις φετινές εγγραφές – επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Από την 1η Ιουνίου έω τις 2 Ιουλίου (έπειτα από παράταση) οι κάτοικοι και οι δημότες της πόλης μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην διεύθυνση opakm.eggrafes@gmail.com, χωρίς να χρειάζεται να έρχονται οι ίδιοι στα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας αφενός για την προστασία της Δημόσιας Υγείας λόγω της πανδημίας, αφετέρου για τη δική τους διευκόλυνση. Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αιτήσεις, λίστα με δικαιολογητικά και αναλυτική διαδικασία).

Με την αποστολή του email με την αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής, το προσωπικό του ΟΠΑΚΜ θα αξιολογήσει το σύνολο των αιτήσεων και θα επικοινωνήσει με τους γονείς για την πληρότητα του φακέλου τους ή, σε περίπτωση που χρειαστεί, για το ποια στοιχεία χρειάζεται να συμπληρώσουν επιπλέον. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την ενσωμάτωση και των δικαιούχων voucher από το σχετικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο αναμένεται να «ανοίξει» από τον αρμόδιο φορέα της ΕΕΤΑΑ μέσα στο επόμενο διάστημα.

Προσοχή: και για φέτος, λόγω των μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορονοϊού, οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω e-mail.

Σύμφωνα με την εμπειρία των προηγούμενων ετών, οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, ειδικά με την προσθήκη των δύο καινούργιων της οδού Χρυσανθέμων και της οδού Κ. Παλαμά, μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύνολο των παιδιών για τα οποία θα γίνει αίτηση είτε με τον συμβατικό τρόπο, είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Στην πρώτη περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι μειωμένες τιμές που από το 2015 έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η δημοτική αρχή για όλες τις ομάδες πληθυσμού και, βέβαια, οι απαλλαγές για τις οικονομικά αδύναμες και τις ειδικές κατηγορίες των οικογενειών.

Να σημειωθεί ότι, μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική μετακίνηση των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις παιδιών που έχουν γεννηθεί από το έτος 2018 και έπειτα καθώς και έως την 1η  Ιανουαρίου 2021, (την 1η Σεπτεμβρίου να συμπληρώνουν 8 μήνες).

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 2102832500.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κάθε Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να μην έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού (από δημόσιο νοσοκομείο, ΠΕΔΥ ή ιδιώτη παιδίατρο (να μην έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσής του) και φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα ταυτότητας και εμβολίων).
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε1, κοινό ή του κάθε γονέα χωριστά. [Με βάση την Απόφαση 122/03-10-2017, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ., από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό της Αποζημίωσης Απόλυσης, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού) και με βάση την Απόφαση 112/21-11-2019, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ. και τον Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/03-05-2019), από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό αναδρομικών αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού)]
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ). Δεν απαιτείται από τους Δημότες.
 • Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων/ του γονέα με τις αποδοχές τους/του ή σε περίπτωση ανέργων που πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός σχετική βεβαίωση και αντίγραφο Αναγγελίας Πρόσληψης ή Σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζουν Υ/Δ του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
 • Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίστοιχη Βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, το διαζευκτήριο ή άλλο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπών: άδεια παραμονής και εργασίας.

Προσοχή! Τα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να είναι όσα και τα παιδιά προς εγγραφή.

Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ opakm.eggrafes@gmail.com ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όταν ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, η αίτηση περνά σε τελευταία επιλογή
 • Βρέφη θεωρούνται όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2021
 • Τα παιδιά εντάσσονται σε τμήματα, σύμφωνα με το έτος γέννησης και φιλοξενούνται έως την ηλικία εγγραφής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Προηγούνται στη σειρά κατάταξης τα παιδιά των οικογενειών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Βασική προϋπόθεση οι γονείς ή ο ένας εκ των δύο να είναι Δημότες ή Κάτοικοι Ηρακλείου Αττικής.

 1. Προηγούνται έναντι όλων των άλλων οι αιτήσεις επανεγγραφής.

 2. Μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες. Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα μέλος με αναπηρία άνω του 50%. Γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι. Εργαζόμενοι του Ο.Π.Α.Κ.Μ. και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

 3. Μητέρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής¨.

 4. Προηγούνται τα χαμηλότερα έναντι των υψηλότερων εισοδημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα της μηνιαίας κλίμακας τροφείων.

 5. Τελευταίοι στην κατάταξη είναι οι άνεργοι γονείς.

 6. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις, εντάσσονται και παιδιά όμορων Δήμων


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ (σε ευρώ) *

 
 

 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Μηνιαία τροφεία

0

έως

10.000

0

10.000

έως

12.000

30

12.000

έως

16.000

50

16.000

έως

20.000

65

20.000

έως

24.000

75

24.000

έως

28.000

95

28.000

έως

32.000

120

32.000

έως

36.000

160

36.000

έως

40.000

185

40.000

έως

50.000

210

50.000

έως

60.000

265

60.000

έως

70.000

295

70.000

έως

80.000

330

80.000

και

άνω

360

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 20% ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2014 - 2015 ΕΧΕΙ   ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ( ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 335/30-12-2014 & 206/30-09-2015) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Μονογονεϊκές οικογένειες και ορφανά παιδιά ΔΩΡΕΑΝ.               
 • Πολύτεκνες οικογένειες (άνω των τριών παιδιών) ΔΩΡΕΑΝ.
 • Οικογένειες με γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους με απόφαση δικαστηρίου, έκπτωση, 50%.
 • Οικογένειες στις οποίες υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 50%, έκπτωση 50%.
 • Τα παιδιά των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου ΔΩΡΕΑΝ.
 • Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, έκπτωση 50%.
 • Το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί της ίδιας οικογένειας, έκπτωση 50% και το τρίτο ΔΩΡΕΑΝ.

Όταν συντρέχουν δύο περιπτώσεις απαλλαγής, ισχύει η ευνοϊκότερη.

Όροι πληρωμής τροφείων

 • Οι γονείς καταβάλουν έντεκα (11) μηνιαίες δόσεις τροφείων: από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο του κάθε έτους.

Μήνυμα Προέδρου ΟΠΑΚΜ

Αγαπητοί γονείς,

Το τέλος και αυτής της σχολικής χρονιάς μας βρίσκει, όπως πάντα, στην διαδικασία της προετοιμασίας για την επόμενη. Φέτος, οι Αιτήσεις Εγγραφής – Επανεγγραφής θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω e-mail όπως περιγράφεται στην εισαγωγή της σελίδας μας.

Η αίτησή σας θα παραληφθεί από τους υπαλλήλους του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας, θα αξιολογηθεί και θα ενημερωθείτε για το τελικό αποτέλεσμα.

Η διαδικασία των αιτήσεων ορίζεται από 1 έως 20 Ιουνίου, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα από την λήξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος θα σας πληροφορήσουμε για την κατάληξη της αίτησής σας.

Επίσης θυμίζουμε, όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί της πόλης θα εξυπηρετήσουν παιδιά που θα εγγραφούν είτε με voucher του ΕΣΠΑ, είτε με τροφεία. Στην τελευταία περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι μειωμένες τιμές που από το 2015 έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η δημοτική αρχή για όλες τις ομάδες πληθυσμού και, βέβαια, οι απαλλαγές για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Επισημαίνουμε δε ότι μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική μετακίνηση των προνηπίων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις παιδιών που έχουν γεννηθεί από το έτος 2018 και μετά και έως την 1η  Ιανουαρίου 2021, (την 1η Σεπτεμβρίου να συμπληρώνουν 8 μήνες).

Θα χαρούμε όλοι να σας έχουμε είτε για πρώτη φορά, είτε για δεύτερη χρονιά και πάλι στην παρέα μας, στη μεγάλη μας οικογένεια, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Η χρονιά που τελειώνει ήταν αρκετά περιπετειώδης. Ας ελπίσουμε ότι η νέα που αρχίζει από τον Σεπτέμβριο θα είναι ομαλή, χωρίς διακοπές, χωρίς νέα υγειονομική κρίση. Στο μέτρο του δυνατού, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε το βέλτιστο περιβάλλον για τα παιδιά της πόλης μας.

Με εκτίμηση,

Μαριάννα Ζούρου

Πρόεδρος ΟΠΑΚΜ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαριάννα Ζούρου   

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Μάρθα Γκούμα, τηλ. Επικοινωνίας: 210.2832500   

Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λειτουργούν πέντε δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με βρεφικά και νηπιακά τμήματα. 

Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου                                     

Τηλ: 210-2832500, 2102821583  Fax:2102821583                                                                                 

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου

Τηλ. 2102811050        

Ναρκίσσων 10

Τηλ. 2102821920

Κωστή Παλαμά 24

Τηλ. 2102856274

Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς

Τηλ. 2102852604

Δείτε τους σταθμούς μας στον χάρτη