ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 - 2022

1 - 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ EMAIL

Από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού τους μπορούν και φέτος να κάνουν τις αιτήσεις τους όσοι γονείς θέλουν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τη νέα σχολική χρονιά. Από την 1η Ιουνίου, και έως τις 20 του ίδιου μήνα, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να κατεβάζουν το έντυπο της Αίτησης Εγγραφής ή Επανεγγραφής το οποίο είναι σε μορφή word και να συμπληρώνουν τα στοιχεία που ζητούνται (ακολουθεί παραπομπή στα σχετικά αρχεία). Στη συνέχεια, θα μπορούν να το επισυνάψουν, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, ως αποστολή στο e-mail: opakm.eggrafes@gmail.com, με θέμα Εγγραφή ή Επανεγγραφή και Ονομ/μο του παιδιού. Στη συνέχεια, θα παίρνουν απάντηση στο email τους, ως προς την πληρότητα ή τις εκκρεμότητες του φακέλλου τους.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την έκδοση και την ενσωμάτωση των vouchers του ΕΣΠΑ, για τη διαδικασία του οποίου θα ενημερώνεστε από την παρούσα ιστοσελίδα, από τη σελίδα Facebook – Δήμος Ηρακλείου Αττικής – Παιδικοί Σταθμοί και από την ιστοσελίδα της eetaa.gr.

Προσοχή: και για φέτος, λόγω των μέτρων για την προστασία από την εξάπλωση του κορονοϊού, οι αιτήσεις εγγραφών – επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα γίνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω e-mail.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί της πόλης θα εξυπηρετήσουν παιδιά που θα εγγραφούν είτε με voucher του ΕΣΠΑ, είτε με τροφεία. Στην τελευταία περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι μειωμένες τιμές που από το 2015 έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει η δημοτική αρχή για όλες τις ομάδες πληθυσμού και, βέβαια, οι απαλλαγές για τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την υποχρεωτική μετακίνηση των προνηπίων στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα δέχονται αιτήσεις παιδιών που έχουν γεννηθεί από το έτος 2018 και μετά και έως την 1η  Ιανουαρίου 2021, (την 1η Σεπτεμβρίου να συμπληρώνουν 8 μήνες).

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας 2102832500.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να μην έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού (από δημόσιο νοσοκομείο, ΠΕΔΥ ή ιδιώτη παιδίατρο (να μην έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσής του) και φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα ταυτότητας και εμβολίων).
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε1, κοινό ή του κάθε γονέα χωριστά.

Με βάση την Απόφαση 122/03-10-2017, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ., από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό της Αποζημίωσης Απόλυσης, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού) και με βάση την Απόφαση 112/21-11-2019, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ. και τον Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/03-05-2019), από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό αναδρομικών αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού).

 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ). Δεν απαιτείται από τους Δημότες.
 • Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων/ του γονέα με τις αποδοχές τους/του ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός και αντίγραφο Αναγγελίας Πρόσληψης ή Σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζουν Υ/Δ του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
 • Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίστοιχη Βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, το διαζευκτήριο ή άλλο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπών: άδεια παραμονής και εργασίας.

Προσοχή! Τα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να είναι όσα και τα παιδιά προς εγγραφή.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΡΟΦΕΙΩΝ (σε ευρώ) *

 
 

 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Μηνιαία τροφεία

0

έως

10.000

0

10.000

έως

12.000

30

12.000

έως

16.000

50

16.000

έως

20.000

65

20.000

έως

24.000

75

24.000

έως

28.000

95

28.000

έως

32.000

120

32.000

έως

36.000

160

36.000

έως

40.000

185

40.000

έως

50.000

210

50.000

έως

60.000

265

60.000

έως

70.000

295

70.000

έως

80.000

330

80.000

και

άνω

360

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 20% ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2014 - 2015 ΕΧΕΙ   ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ( ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 335/30-12-2014 & 206/30-09-2015) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Μονογονεϊκές οικογένειες και ορφανά παιδιά ΔΩΡΕΑΝ.               
 • Πολύτεκνες οικογένειες (άνω των τριών παιδιών) ΔΩΡΕΑΝ.
 • Οικογένειες με γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους με απόφαση δικαστηρίου, έκπτωση, 50%.
 • Οικογένειες στις οποίες υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 50%, έκπτωση 50%.
 • Τα παιδιά των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου ΔΩΡΕΑΝ.
 • Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, έκπτωση 50%.
 • Το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί της ίδιας οικογένειας, έκπτωση 50% και το τρίτο ΔΩΡΕΑΝ.

Όταν συντρέχουν δύο περιπτώσεις απαλλαγής, ισχύει η ευνοϊκότερη.

Όροι πληρωμής τροφείων

 • Οι γονείς καταβάλουν έντεκα (11) μηνιαίες δόσεις τροφείων: από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο του κάθε έτους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όταν ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, η αίτηση περνά σε τελευταία επιλογή
 • Βρέφη θεωρούνται όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2021
 • Τα παιδιά εντάσσονται σε τμήματα, σύμφωνα με το έτος γέννησης και φιλοξενούνται έως την ηλικία εγγραφής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Προηγούνται στη σειρά κατάταξης τα παιδιά των οικογενειών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Βασική προϋπόθεση οι γονείς ή ο ένας εκ των δύο να είναι Δημότες ή Κάτοικοι Ηρακλείου Αττικής.

1) Προηγούνται έναντι όλων των άλλων οι αιτήσεις επανεγγραφής.

2) Μονογονεϊκές, Πολύτεκνες οικογένειες. Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα μέλος με αναπηρία άνω του 50%. Γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι. Εργαζόμενοι του Ο.Π.Α.Κ.Μ. και του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

3) Μητέρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής¨.

4) Προηγούνται τα χαμηλότερα έναντι των υψηλότερων εισοδημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα της μηνιαίας κλίμακας  τροφείων.

5) Τελευταίοι στην κατάταξη είναι οι άνεργοι γονείς.

6) Εάν υπάρχουν κενές θέσεις, εντάσσονται και παιδιά όμορων Δήμων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.: Μαριάννα Ζούρου   

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Μάρθα Γκούμα, τηλ. Επικοινωνίας: 210.2832500   

Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λειτουργούν πέντε δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με βρεφικά και νηπιακά τμήματα. 

Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου                                     

Τηλ: 210-2832500, 2102821583  Fax:2102821583                                                                                 

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου

Τηλ. 2102811050        

Ναρκίσσων 10

Τηλ. 2102821920

Κωστή Παλαμά 24

Τηλ. 2102856274

Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς

Τηλ. 2102852604