Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λειτουργούν πέντε δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με βρεφικά και νηπιακά τμήματα. 

Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου                                     

Τηλ: 210-2832500, 2102821583  Fax:2102821583                                                                                 

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου

Τηλ. 2102811050        

Ναρκίσσων 10

Τηλ. 2102821920

Κωστή Παλαμά 24

Τηλ. 2102856274

Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς

Τηλ. 2102852604

Αιτήσεις για την φιλοξενία των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είτε ως νέες εγγραφές, είτε ως επανεγγραφές γίνονται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς για την επόμενη. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου καλύπτουν και τα vouchers του προγράμματος ΕΣΠΑ για την δωρεάν φοίτηση παιδιών.

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

Τα τροφεία που καταβάλουν οι γονείς ξεκινούν από την εντελώς δωρεάν φιλοξενία και κλιμακόνται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των κηδεμόνων ως εξής:

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Μηνιαία τροφεία 
0 έως 10.000 0
10.000 έως 12.000 30
12.000 έως 16.000 50
16.000 έως 20.000 65
20.000 έως 24.000 75
24.000 έως 28.000 95
28.000 έως 32.000 120
32.000 έως 36.000 160
36.000 έως 40.000 185
40.000 έως 50.000 210
50.000 έως 60.000 265
60.000 έως 70.000 295
70.000 έως 80.000 330
80.000 και άνω 360

Ειδικές Περιπτώσεις

● Μονογονεϊκές οικογένειες και ορφανά παιδιά ΔΩΡΕΑΝ.

● Πολύτεκνες οικογένειες (άνω των τριών παιδιών) ΔΩΡΕΑΝ.

● Οικογένειες με γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένους με απόφαση δικαστηρίου, έκπτωση, 50%.

● Οικογένειες στις οποίες υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 50%, έκπτωση 50%.

● Τα παιδιά των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου ΔΩΡΕΑΝ.

● Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, έκπτωση 50%.

● Το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί της ίδιας οικογένειας, έκπτωση 50% και το τρίτο ΔΩΡΕΑΝ.

Όταν συντρέχουν δύο περιπτώσεις απαλλαγής, ισχύει η ευνοϊκότερη.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να μην έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του). 

• Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού (από δημόσιο νοσοκομείο, ΠΕΔΥ ή ιδιώτη παιδίατρο (να μην έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσής του) και φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα ταυτότητας και εμβολίων). 

• Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε1. 

• Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ). Δεν απαιτείται από τους Δημότες. 

• Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων/ του γονέα με τις αποδοχές τους/του ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός και αντίγραφο Αναγγελίας Πρόσληψης ή Σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζουν Υ/Δ του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

• Σε περίπτωση αλλοδαπών: άδεια παραμονής και εργασίας. 

Προσοχή! Τα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να είναι όσα και τα παιδιά προς εγγραφή.

Αγαπητοί γονείς

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί υποδέχθηκαν και φιλοξενούν το σύνολο των παιδιών που υπέβαλλαν εφέτος αίτηση εγγραφής, όπως και το σύνολο των παιδιών που οι γονείς διέθεταν vouchers μέσω του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ 
Αυτός ήταν ένας βασικός στόχος του Δήμου μας, αλλά δεν αρκούμαστε μόνο στην επίτευξη ποσοτικών στόχων. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα της υποδοχής – φροντίδας και αγωγής των βρεφών και προ-προνηπίων, δημιουργώντας και νέες δομές, Σταθμοί Χρυσανθέμων και Κ. Παλαμά,  βελτιώνοντας τις αναλογίες παιδαγωγών – παιδιών, με νέες προσλήψεις, εδραιώνοντας καινοτόμες δράσεις όπως η Σχολή Γονέων κλπ. 
Εν ολίγοις, δεν πράττουμε απλώς το αυτονόητο, αλλά εισάγουμε προδιαγραφές ποιότητας που αρμόζουν στην εποχή που διανύουμε και απαιτεί η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία
η Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ.
Μαριάννα Ζούρου