Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Το Κεντρικό Κ.Ε.Π του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8π.μ - 8.00μ.μ και το Σαββάτο από 8π.μ - 2μ.μ

(Για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, παρακαλούνται οι εξυπηρετούμενοι - πλην εκτάκτων και επειγουσών υποθέσεων - να προσέρχονται στο ΚΕΠ το αργότερο τις καθημερινές έως τις 19.30 και τα Σαββάτα 13.30)

τηλ.: 213 2000285

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
τηλ.: 213 2000173, 276

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
τηλ.: 213 2000191, 276

Παράρτημα του ΚΕΠ λειτουργεί στην περιοχή του Παλαιού Ηρακλείου, λεωφόρος Πλαπούτα 36, και λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 με 14.30

τηλ. 2102856050