Φόρμα αναζήτησης

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στεγάζονται στο δημαρχείο της πόλης στον 2ο όροφο.Το

Για την εξυπηρέτηση του κοινού με φυσική παρουσία το Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο λειτουργεί Δευτέρα με Πέμπτη από 8:30 έως 13:00.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται επίσης ηλεκτρονικά μέσα από το site του Δήμου (ενότητα Online Εξυπηρέτηση) και το gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Για το Δημοτολόγιο: 213 2000128, 213 2000236, 213 2000124. Για το Ληξιαρχείο: 213 2000204, 213 2000268

Δημοτολογίο - αρμοδιότητες

Έκδοση πιστοποιητικών:  

·         Γέννησης για έκδοση ταυτότητας, έκδοση διαβατηρίου, σχολική χρήση, για κάθε νόμιμη χρήση

·          Οικογενειακής κατάστασης

·          Εγγυτέρων συγγενών

·          Οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση

·          Πιστοποιητικού αγαμίας

·          Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τους δημότες μας

·          Πιστοποιητικό εντοπιότητας

·          Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων

·          Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον ΟΓΑ

·          Γέννησης για στρατιωτικές σχολές

Μεταδημοτεύσεις: 

·                     Λόγω διετούς κατοικίας

·                     Ενός εκ των δυο συζύγων στο Δήμο μας όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

·                     Λόγω αρχικής δημοτικότητας

·                     Λόγω υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές

Μεταβολές στις οικογενειακές μερίδες:

·                     Λόγω γάμου

·                     Λόγω διαζυγίου

·                     Λόγω γέννησης

·                     Λόγω θανάτου

Εγγραφή στο Δημοτολόγιο:

·                     Λόγω γέννησης

·                     Λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας

Πολιτογράφηση

Εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών

Αλλαγή επωνύμου, εξελληνισμός επωνύμου και κύριου ονόματος

Μητρώα Αρρένων:

·                     Εγγραφή αδηλώτου

·                     Μετεγγραφή στα μητρώα αρρένων

·                     Διαγραφή λόγω θανάτου

·                     Προσθήκη κύριου ονόματος

·                     Διαγραφή ως δις εγγεγραμμένος

Σύνταξη στρατολογικών πινάκων

Ληξιαρχείο - αρμοδιότητες

Το Ληξιαρχείο τηρεί βιβλία Γεννήσεων, Γάμων,  Θανάτων.

Είναι αρμόδιο για τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μέσα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Τα ληξιαρχικά βιβλία είναι δημόσια και από τις πράξεις τους εκδίδονται αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά με αίτηση του αναφερομένου σ' αυτές ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αποδεδειγμένα.

1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα)
Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον τοκετό. Τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδοτήσεως με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

- Αίτηση
- Βεβαίωση του μαιευτηρίου
- Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (αυτετ. Αναζήτηση)
- Ταυτότητες γονέων

2. Ονοματοδοσία
(Καταχώρηση ονόματος του νεογνού στη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης - η δήλωση αυτή δεν ανακαλείται)

- Δήλωση των γονέων του παιδιού που έχουν την γονική μέριμνα ή δήλωση του ενός από αυτούς εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται το όνομα του τέκνου.

3. Δήλωση Βάπτισης
(Δήλωση εντός 90 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) υπόχρεοι προς δήλωση:
Ο βαπτισθείς αν είναι πάνω από 14 ετών. Ο πατέρας ή η μητέρα ή ο ανάδοχος, ή οι συγγενείς εξ αίματος του βαπτισθέντος έως 3°' βαθμού

- Αίτηση
- Ταυτότητα αυτού που δηλώνει την βάπτιση
- Δήλωση του τελέσαντος την βάπτιση Ιερέως με υπογραφές από τον Ιερέα, τους γονείς, τον ανάδοχο και σφραγίδα του Ιερού Ναού

4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
(Δήλωση εντός 40 ημερών από την τέλεση του αλλιώς απαιτούνται παράβολα)
Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο ένας εκ των δύο συζύγων ή τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο

- Αίτηση
- Δήλωση τελέσεως γάμου με υπογραφές των συζύγων, των μαρτύρων, του Ιερέως ή του λειτουργού και συμπληρωμένο τον προσδιορισμό επωνύμου των τέκνων
- Ταυτότητες των συζύγων ή του εξουσιοδοτουμένου σε περίπτωση πληρεξουσίου

5. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
Υπόχρεοι προς δήλωση: Συγγενείς έως 4ου βαθμού ή οποιοσδήποτε παρευρέθη κατά τον θάνατο ή ο εργολάβος του γραφείου τελετών ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος

1. Δήλωση εντός 24 ωρών από τον θάνατο και πριν την ταφή: Στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του ενταφιασμού
2. Δήλωση μετά 24 ωρών και έως 30 ημερών (με άδεια Εισαγγελέως)
3. Δήλωση μετά 30 ημερών με δικαστική απόφαση

- Αίτηση
- Α.Δ.Τ του θανόντος
- Έγγραφη πιστοποίηση θανάτου ιδιώτη γιατρού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή από Νοσοκομείο με σφραγίδα και θεώρηση γνησίου υπογραφής ή από Ιατροδικαστή
- Σε περίπτωση Έλληνα αποβιώσαντος στο εξωτερικό, ο θάνατος δηλώνεται ενώπιον της κατά τόπο προξενικής Αρχής και μεταγράφεται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Εάν δεν συντάχθηκε ληξιαρχική Πράξη θανάτου, συντάσσεται στο Ειδικό Ληξιαρχείο της Αθήνας

6. Αδεια Ταφής

- Εκδίδεται από τον Δήμαρχο του τόπου όπου συνέβη ο θάνατος, κατόπιν βεβαίωσης από την Υπηρεσία του Ληξιαρχείου ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική πράξη θανάτου

- Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Δήμαρχος χορηγεί βεβαίωση για άδεια ταφής χωρίς πιστοποίηση του Ληξιάρχου . Στην περίπτωση αυτή ο Δήμαρχος δηλώνει εγγράφως μέσα σε 2 ημέρες το θάνατο στο Ληξίαρχο, για την σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

7. Έκδοση άδειας γάμου
Απαραίτητη προϋπόθεση ο/η μελλόνυμφος να είναι κάτοικος Ηρακλείου

- Αίτηση
- Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (πρόσφατη)
- Αναγγελία γνωστοποίησης του γάμου σε ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1699/86
- Παράβολο των 15€
- Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό για βεβαίωση της κατοικίας

8. Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων - Διορθώσεις Ληξιαρχικών Πράξεων
Για κάθε περίπτωση μεταβολής ή διόρθωσης Λ.Π σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τους υπόχρεους προς δήλωση και υπογραφή, πληροφορίες στο Ληξιαρχείο του Δήμου. ΤΗΛ 2132000204 ΚΑΙ 2132000268 fax 2132000166

9. Αντίγραφα - Αποσπάσματα
Εκδίδονται και χορηγούνται από το Ληξιαρχείο για κάθε νόμιμη χρήση. Δικαιούνται να ζητήσουν:

- Για Λ.Π Γέννησης : Ο ενδιαφερόμενος , οι γονείς του και συγγενείς Α'βαθμού
- Για Λ.Π Γάμου : Οι αναφερόμενοι στην Λ.Π.Γ
- Για Λ.Π Θανάτου : Οι συγγενείς Α' βαθμού

Δύναται να χορηγούνται και σε οποιονδήποτε τρίτο εάν αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον ή ενεργεί κατόπιν εξουσιοδοτήσεως των δικαιούχων.

10. Δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικού γάμου
Με τον Νόμο 1250/82 η άδεια για να τελεστεί γάμος χορηγείται από τον Δήμαρχο της τελευταίας κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Για την άδεια και για την τέλεση γάμου χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ
1. ΑΙΤΗΣΗ ενδιαφερομένου για την χορήγηση άδειας γάμου. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση στο ΔΗΜΟ του τόπου της τελευταίας κατοικία του.(Η αίτηση είναι έντυπη και δίνεται από το Δήμο).

2. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1599/1986

4. Αντίτυπο μιας Ημερήσιας Αθηναϊκής Εφημερίδας, στην οποία έγινε η δημοσίευση ΟΛΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ.

5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (Δύο όψεις)

6. Η ΑΔΕΙΑ δίνεται από τον Δήμαρχο μια βδομάδα (8 μέρες) μετά την κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών.

7. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ πρέπει να προσκομίσουν ένα πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΕΥΔΑΠ) ή Δήλωση της Εφορίας Ε1 (σε φωτοτυπία)

8. Στην άδεια Γάμου επικολλάται παράβολο 15€ 

9. Ο ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ πρέπει να υποβάλλει στο Δήμο βεβαίωση της προξενικής Αρχής (μεταφρασμένη και επικυρωμένη από το Ειδικό Μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών) ότι δεν υπάρχει κώλυμα γάμου και του επιτρέπει Γάμο στην Ελλάδα. Επίσης η βεβαίωση (μεταφρασμένη)θα πρέπει να περιλαμβάνει στα ξένα και στα Ελληνικά τα παρακάτω στοιχεία. ΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΥΡΙΟ ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, και σε περίπτωση ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ να αναφέρει αν είναι 1ος ή 2ος κ.τ.λ. γάμος.
Η μεταφρασμένη βεβαίωση έχει ισχύ για έξη μήνες.

Επίσης ο αλλοδαπός θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας Παραμονής του στην Ελλάδα καθώς και φωτ/φο του Διαβατηρίου με τα στοιχεία του και την VISA. Ο Αλλοδαπός καταθέτει τα χαρτιά στον τόπο κατοικίας που αναφέρει η άδεια παραμονής του. (Διαφορετικά θα πρέπει να αποδείξει την τελευταία του κατοικία λόγω αλλαγής)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ
Κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο που θέλουν να τελέσουν τον ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ, επισυνάπτοντας μαζί τις σχετικές άδειες γάμου καθώς και τις ταυτότητες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλες οι πιο πάνω διαδικασίες ισχύουν μόνο για ΕΞΗ ΜΗΝΕΣ, δηλαδή μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να τελεστεί Γάμος.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Οι μάρτυρες μπορεί να είναι και συγγενείς Α’ βαθμού συγγένειας αρκεί να είναι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Οι πολιτικοί γάμοι στο Δήμο μας τελούνται κάθε Παρασκευή.
Οι γάμοι γίνονται στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Στ.Καραγιώργη – Μαρ.Αντύπα 3ος όροφος 
Η στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ’(ΓΑΛΗΝΗΣ και ΣΟΦΙΑΣ)
Σε περίπτωση που τα πιο πάνω δικαιολογητικά τα καταθέτει στο Δήμο τρίτο Πρόσωπο θα πρέπει να έχει Πληρεξούσιο από τους ενδιαφερόμενους, θεωρημένο από την Αστυνομία.