Φόρμα αναζήτησης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. του έργου "Ενεργεική Αναβάθμιση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Αττικής" Α.Μ. 22ΤΥ/2019