Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
131 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης σε (26) Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης..pdf (168.27 KB)
132 10 Απρ 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.pdf (45.01 KB)
133 05 Απρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ανακοίνωση υπ 'αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

PDF icon Λήψη Ανακοίνωση προσλήψεων.pdf (420.08 KB), PDF icon Λήψη Αίτηση ενδιαφερομένων.pdf (460.06 KB), PDF icon Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019.pdf (865.53 KB)
134 04 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανήματων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) 2019.pdf (347.98 KB)
135 02 Απρ 2019 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας

Ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - αναψυκτήριο που βρίσκεται στην Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου επί της οδού Αγ.Λουκά 2

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. .pdf (261.41 KB)
136 01 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 2019.pdf (376.57 KB)
137 27 Μαρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) 2019.pdf (219.92 KB)
138 09 Μαρ 2019 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94 και του άρθρου 20 του Ν.2738/99

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΜΗΝΑ 2019.pdf (414.18 KB)
139 25 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019 - Ανακοίνωση Παράτασης

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ PARATASH 2019.pdf (383.43 KB)
140 22 Φεβ 2019 Παράτασης υποβολής προσφορών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον ανοικτό διεθνή  ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf (34.13 KB)