ΟΔΗΓΙΕΣ

Για την είσοδο στην υπηρεσία ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής έχετε δύο επιλογές :

1. Να χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISNET. Με αυτό τον τρόπο εξουσιοδοτείτε την εφαρμογή αιτήσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής να προσπελάσει τα στοιχεία σας που βρίσκονται στην εφαρμογή TAXISNET όπου γίνεται η αυθεντικοποίηση αυτόματα χωρίς να προσέλθετε στην υπηρεσία μας.
2. Να κάνετε εγγραφή στη πύλη και έπειτα να προσέλθετε στο Δημαρχείο για να αυθεντικοποιηθείτε. Ώρες εξυπηρέτησης για την αυθεντικοποίηση καθημερινά 08:00 με 15:00 στο Ληξιαρχείο του Δήμου. Η αυθεντικοποίηση γίνεται μια φορά προσκομίζοντας την ταυτότητα σας ή το διαβατήριο σας.


Μετά την είσοδο σας, εμφανίζονται όλες οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που έχετε υποβάλει μέχρι τώρα.

Για να υποβάλλετε νέα αίτηση επιλέγετε Υποβολή αίτησης/Είδος αίτησης/ ηλεκτρονικό αρχείο αίτησης.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επισυνάπτετε επιπλέον συνημμένα αρχεία μέσω της επιλογής δικαιολογητικά και να συμπληρώσετε ότι επιθυμείτε στις παρατηρήσεις.

Πρότυπα αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην επιλογή ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ της πύλης.

Για να ολοκληρώσετε την υποβολή, επιλέγετε Υποβολή Αίτησης.

Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται ο αριθμός συστήματος και εντός της ημέρας ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης. Πολύ γρήγορα θα ενημερωθείτε μέσω του συστήματος για την αρμόδια υπηρεσία που θα χειριστεί την αίτηση σας.

Απάντηση στο αίτημα σας θα λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.