Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος