Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση για την υποβολή αίτησης σχετικά με την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά  οκτώ  (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Καθαριότητα Σχολικών Μονάδων» για το σχολικό έτος 2020 - 2021