Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος