Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος