Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών των Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019